OPŠTA PRAVILA KUPOVINE

U slučaju plaćanja općom uplatom i e-bankingom uplatu je potrebno izvršiti najkasnije u roku naznačenom u e-mail poruci kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen.

Ukoliko kupac ne dobije obavijest da je ugovor sklopljen nakon završenog procesa naručivanja savjetuje se da provjerite:  

 • Je li poruka u Junk/Spam folderu
 • Je li mailbox pun

U slučaju da uplata ne bude izvršena u navedenom roku prodavac će postupiti i po naknadno izvršenoj uplati izvan roka isporukom kupljenih proizvoda, a ako ne bude mogao izvršiti isporuku iz opravdanih razloga, ugovor će jednostrano raskinuti i izvršiti povrat uplaćenih sredstava. Ako je uplata uredno izvršena i vidljiva na računu prodavca, prodavac će pristupiti isporuci naručenih proizvoda. Račun za narudžbu dostavlja se u pošiljci zajedno s robom.

Naručeni proizvodi isporučuju se na cijelo područje Bosne i Hercegovine. Sve dostave na području Bosne i Hercegovine vrše se putem kompanije BH Post Express.

Isporuka će uslijediti najkasnije u roku 2 radna dana od vidljive uplate na računu prodavca. Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog toga što proizvoda više nema, prodavac je dužan odmah obavijestiti kupca, a kupac ima pravo raskinuti ugovor i tražiti povrat novca ili pristati na naknadni rok za isporuku.

Svi naručeni artikli nastojati će se isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha neće biti moguće, prodavac zadržava pravo isporuke u više pošiljki. Dostava se obavlja u skladu sa uslovima korištenja usluga dostavne službe, a smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi.

Ako se proizvod koji je upućen kupcu vrati jer dostavna služba nije uspjela izvršiti dostavu, kupac će o tome biti obaviješten e-mailom te će mu biti ponuđene sljedeće mogućnosti:

 • da se naručeni proizvod, na zahtjev kupca e-mailom, ponovo dostavi na adresu kupca odnosno primaoca;


Ukoliko kupac u roku od 3 dana ne odgovori na e-mail koji mu je upućen i ne odabere jednu od ponuđenih mogućnosti, odabrani proizvod biti će dostavnom službom upućen na adresu kupca. Kada prodavac putem dostavne službe isporuči proizvod kupcu, kupac je dužan preuzeti potpisom na dostavnici, čime potvrđuje da je proizvod uredno isporučen. U slučaju da kupac naruči robu i odbije istu primiti, prodavac ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos u visini troškova dostave i ostalih manipulativnih troškova dostave.

U rokove za isporuku ne računaju se:

 • dan prijema narudžbe/zahtjeva;
 • vrijeme kašnjenja zbog netačne i nepotpune adrese kupca;
 • vrijeme kašnjenja zbog više sile ili drugih razloga za koje prodavac nije kriv;
 • neradni dani (ako predstavljaju početak ili kraj roka);
 • u slučaju da se naručeni proizvod plaća pouzećem, prodavac će pristupiti isporuci robe po gore navedenim rokovima koji teku od potvrde narudžbe, a kupac je dužan izvršiti uplatu prilikom preuzimanja proizvoda.

Sve informacije o povratu robe/proizvoda i novca kupac može dobiti na broj telefona +387 33 644 124.

Odgovornost za materijalne nedostatke/Reklamacija

Prodavac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama u skladu sa pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine, posebice Zakonu o obligacionim odnosima.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke, te u tom slučaju sugerišemo da pošiljku kupac ne preuzima. Molimo kupce da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

Pri prijemu robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, te je kupac dužan da uporedi primljene artikle s računom. Ukoliko nešto nedostaje dužan je odmah uputiti pisani prigovor/reklamaciju jer se naknadne reklamacije neće uvažavati. Rok za upućivanje pisanog prigovora/reklamacije ne smije biti duži od 24h nakon uočavanja nedostatka. U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane kupca nisu imali vidljivi nedostatak. Kupac ima pravo na reklamaciju u odnosu na materijalne nedostatke u rokovima i zbog razloga propisanih odredbama Zakona o obligacionim odnosima. Kupac može pisani prigovor/reklamaciju javiti na broj telefona: +387 33 644 124 ili na e-mail info@gemex.ba ili pisanim putem na adresu: GEMEX d.o.o., Terezija bb , 71000 Sarajevo sa naznakom “Reklamacija”.

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju kupac ima prigovor, u prigovoru se mole kupci da navedu broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime.

Kupac ima pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u sljedećim slučajevima:

 • isporuka robe koja nije naručena
 • isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja
 • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
 • Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – kupac ima pravo na povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene.

Prodavac će prihvatiti povrat oštećene, nesipravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ako se utvrdi da je prigovor opravdan te da kupac nije uticao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije, trošak zamjene s novim proizvodom u cijelosti snosi prodavac.

Kako bi što prije obradili Vaš reklamacijski zahtjev molimo Vas da nam pošaljete potrebne dokumente za pokretanje reklamacijskog postupka, i to:

Kod reklamacije potrebno je sljedeće:

 • Kopija računa
 • Fotografije proizvoda
 • Fotografije oštećenja zbog kojeg se reklamira proizvod

Kod reklamacije pojedinog artikla potrebno je sljedeće:

 • Račun artikla
 • Fotografije cijelog oštećenog artikla
 • Fotografije detalja oštećenja (iz više uglova)
 • Fotografije serijskog broja artikla (ako postoji)
 • Fotografije moraju jasno prikazivati reklamirani artikl.

Izjava o privatnosti

Obavezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obaveza; informišemo kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo trgovcima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla. Svi naši poslodavci i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Politika privatnosti i kolačići

Pogledajte politiku privatnosti kompanije GEMEX d.o.o Sarajevo