IZJAVA O SIGURNOSTI WEB TRGOVINE

Dobrodošli u internet trgovinu Web Dućan te na sve informacije, servise i produkte
dostupne putem internetske stranice čija je adresa webducan.gemex.ba (“Internet
Trgovina”).

Pod korisnikom se u ovoj Politici sigurnosti razumijeva fizička osoba koja pristupa
Internet Trgovini, bilo da djeluje u vlastito ime, u tuđe ime ili u ime pravnog lica.

SIGURNOST INTERNET TRGOVINE

Kao i mnoge druge, Internet Trgovina primjenjuje SSL certifikat u cilju zaštite podataka u
prenosu.

Upotreba važećeg certifikata je ilustirana ikonicom katanca koji se nalazi u lijevom uglu
adresnog polja vašeg internet preglednika, gdje je prikazana i web adresa Internet
Trgovine. Ilustracija katanca može biti drugačija, zavisno o internet pregledniku kojeg
koristite – npr. Chrome, Firefox, Edge, Safari ili drugi.

Banka prihvatilac sa kojom radimo primjenjuje sigurnosne standarde uključivo PCI i 3DS.

Internet Trgovina na svojoj stranici ne prikuplja niti čuva brojeve kartica korisnika, i mi ih
NIKADA nećemo tražiti od vas.

KORISNIČKI RAČUN NA INTERNET TRGOVINI

Ukoliko ste registrirali svoj račun na Internet Trgovini, za potrebe pristupa povlaštenim
informacijama na njoj, odnosno korisničkom računu na istoj, svakom korisniku se mogu
pridružiti korisničko ime i pristupna šifra, zajednički nazvani “pristupni podaci”.

Unosom svojih pristupnih podataka na Internet Trgovini – korisnik pristupa
personaliziranim informacijama i odabranim servisima Internet Trgovine.

Radi vlastite sigurnosti, korisnicima Internet Trgovine se savjetuje da barem jednom
godišnje ažuriraju pristupnu šifru za istu, da šifra uvijek bude jedinstvena – odnosno da
se ne koristi za pristup drugim internet sadržajima i korisničkim računima, te da bude
dugačka i snažna (čine je slučajna kombinacija slova, znakova i brojeva).